create relevance

Create Relevance

Vi er media- og teknologifolk som lager produkter og løsninger for medier og innholdsleverandører.

scroll down
Hva gjør vi?

Digital utvikling, drift og support

Vi har lang erfaring i å lage digitale løsninger brukerne elsker. Vi har jobbet sammen med noen av landets beste gründere og har tatt frem digitale produkter tusenvis av mennesker bruker daglig.

Les mer

Digitale medieprodukter

For at du skal kunne bygge lojalitet og skape nye inntektsstrømmer har vi utviklet en rekke verktøy som vil åpne opp en ny verden for deg.

Les mer
Kilder

Siste nytt fra dine og brukernes definerte kilder

I den nye digitale hverdagen kan alle publisere sitt eget innhold. Mange gjør nettopp det, og det har skapt en rik underskog av lokalt innhold du kan høste av og presentere til dine lesere.

Les mer
Kalender

Ta tilbake eierskap til lokale hendelser

Aggreger, foredle og presenter hendelser fra lokale og regionale arrangører. Etabler nye inntektsstrømmer og skap brukerverdi.

Les mer
Øyeblikk

Brukerskapte øyeblikk. Skapt av brukeren og presentert av deg

Opprette brukerskapte innholdskategorier som gratulasjoner, annonser og notiser. Full arbeidsflyt fra opprettelse til innsending, moderering, presentasjon og brukerbetaling.

Les mer
Samfunn

Kom nærmere lokalmiljøet og det frivillige engasjementet.

Skap verdi for deg, brukeren og lokalsamfunnet. Samle og presenter høyt relevant innhold laget i og av lokalmiljøet selv.

Les mer
Noen av våre mediekunder
Hvem vi er

For oss handler det ikke bare om teknologi. Det handler om relevans.

Innocode startet med et ønske om å skape nye muligheter for en medieverden i forandring. Nå er vi et internasjonalt team av teknologi- og mennesker som gjør nettopp det. I en medievirkelighet hvor alt er i endring, tenker vi smart, nytt og nyttig. Vi vet hva som engasjerer, hva som fungerer og hva som skal til for å skape nye inntektsstrømmer. Derfor utvikler vi innovative medieløsninger som betyr noe i folks hverdag. Løsninger som skaper nye muligheter for selskapene som tar dem i bruk.

Les mer