create relevance

Om oss

Vi er media- og teknologifolk som lager produkter og løsninger for medier og innholdsleverandører.

Innocode har siden 2010 vært en digital innovasjonspartner for prisbelønte startups som Ticketco og en stadig økende gruppe av medierelaterte selskaper som ønsker å utvikle attraktive digitale produkter for å bygge brukerlojalitet, relevans og nye inntektsstrømmer.

I tillegg til å gi faglige råd på digital strategi og forretningsutvikling, er vår ambisjon å være en partner som også blir med å ta ansvar for å implementere rådene vi gir. Vi designer og koder tjenester og utvikler, også i egen regi, en stadig økende portefølje av digitale produkter.

Vi er et sammensatt team med forretningsutviklere, designere, teknologer og prosjektledere fordelt på kontorer i Oslo/Asker, Bergen, Lviv og Kyiv.

Vi er ikke opptatt av teknologi i seg selv, men av de muligheter digitale løsninger kan gi for å skape gode og verdifulle brukeropplevelser og ikke minst nye inntektsstrømmer. Vår fremste grunnverdi er at vi bryr oss, om kundene våre, men ikke minst om brukerne kundene er ute etter å nå. Vi er ikke fornøyd med å bare lage det kunden ber om – vi vil lage det brukerne til syvende og sist vil ha – fordi vi mener det også er det som tjener kunden best.

Hva vi gjør

Det handler om nye inntektsstrømmer. Det handler om relevans.

Kort fortalt utvikler vi nye medieløsninger som kan skape nye inntektsstrømmer. Det høres komplisert ut, og det er det. Men ikke for deg. Det viser seg nemlig at de samme endringene som oppleves som truende, faktisk kan inneholde løsningen på selve problemet. Basert på denne innsikten har vi utviklet løsninger som henter engasjement og trafikk hjem til det stedet det hører hjemme – hos deg i dine kanaler.

Vårt mål

Det handler om å bli verdifull i en verden av verdiløs støy. Det handler om relevans.

Å skape noe nytt er én ting, å skape noe nytt som utgjør en reell forskjell er noe helt annet. Vi er opptatt av de muligheter ny teknologi gir for å skape gode og verdifulle brukeropplevelser og ikke minst nye inntektsstrømmer.

Våre medieprodukter er enkle å bruke selv om de er bygget på komplekse teknologiske løsninger. I bunn og grunn handler det om hvordan vi kan få mennesker til å agere og reagere. Om hvordan vi kan hjelpe deg med å nå ut med ditt innhold, men samtidig nyte godt av hva andre har på hjertet.

Global og Superlokal

Det handler om mennesker og hva de er opptatt av. Det handler om relevans.

Vi tenker globalt og superlokalt. Globalt i form av at vi ser hva aktører som Facebook og Google gjør for å kapitalisere på ditt verdifulle innhold og bygge sine suksesser. Lokalt i form av hva som engasjerer i nærmiljøer og nasjonale arenaer. Vi vil at du skal ta kontroll og tjene på innholdet ditt igjen. Og vi vil at det skal være enkelt, nyttig og levende. Derfor har vi utviklet flere verktøy som setter deg tilbake i førersetet.

En verden full av innhold

Det handler om én ting. Det handler om relevans.

I en verden full av innhold, hvordan skal man bli sett? Det viktigste ordet er dette – relevans. Å bety noe for lokalsamfunnet, samt å dele lokalt innhold, har alltid engasjert. Slik vil det også fortsette. Derfor mener vi det er avgjørende at Facebook og noen få globale aktører ikke skal overta dette innholdet alene. Vi i Innocode har skapt nye måter for deg og brukerne dine å dele dette verdifulle innholdet på. Verdifullt for deg i form av tilgang på nyheter, nærhet til lokalsamfunnet og potensielt ny inntjening. Verdifullt for brukerne dine i form av enkelhet, synlighet og opplevelsen av å være en aktiv del av et aktivt samfunn. 

Innhold er konge – distribusjon er selve kongeriket

Du kan godt se på det som innholdsdistribusjon. Det handler om relevans.

Vi fasiliteter innhold av alt slag. Alt fra lokale arrangementer til foreninger og lags eget innhold. Ja, selv store selskaper benytter seg av våre løsninger for å få sitt innhold ut i verden. Våre løsninger legger til rette for et samspill alle kan nyte godt av.

Hvorfor skal vi hjelpe deg?

Sannheten er at teknologi i endring og det digitale skiftet har tatt knekken på selv de største aktører. Vi brenner for at du skal klare denne overgangen på best mulige og mest lønnsomme måte. Vi har jobbet knallhardt for å utvikle flere løsninger som setter brukerne først, men som gjør deg relevant og synlig igjen.

For å få til dette har vi satt sammen et internasjonalt lag av eksperter som gleder seg til å gjøre det de er best på – å få deg relevant og lønnsom. Velkommen til Innocode.

Gallery